הפרויקטים שלנו:
להלן מס' פרויקטים שביצעה החברה בשנים האחרונות:


 
1. משרד התחבורה: האגף הכלכלי: סקרי מוצא ויעד בהיקף ארצי באמצעות       צילום וידאו. במסגרת הסקר נחקרו תנועת מאות אלפי כלי רכב.

2. משרד התחבורה וחב' נתיבי איילון: סקרי תחבורה ציבורית (On Board)         במטרופולין תל אביב
 

3. חברת האוטובוסים "דן": ביצוע סקר זמני נסיעה במסגרת                 השתתפות במכרז ארצי.

4. חברת נת"ע: סקרי תנועה ברמה ארצית במסגרת פרויקט הרכבת       הקלה.

5. רשות שדות התעופה - נתב"ג 2000: סקרים מגוונים לפני פתיחת     הטרמינל החדש ואחריו לצורך ייעול המערכות השונות במרחב           הנתב"ג.

6. רכבת ישראל: ספירות ואומדן נוסעים בקווי הרכבת ברמה ארצית       לצרכי ייעול ותכנון.

7. חב' שפיר הנדסה: סקרים במסגרת פרויקט הכביש המהיר                 לירושלים.

8. החברה הלאומית לדרכים בע"מ (מע"צ): סקרים וספירות תנועה       ברמה ארצית בכבישים ובצמתים בינעירוניים.

9. חב' נתיבי איילון: סקרים מסוגים שונים במסגרת מכרז רב שנים.

10. חב' יפה נוף: סקרים מסוגים שונים במסגרת מכרז רב שנים.

 

11. עיריית תל אביב: ביצוע סקר כדאיות לשבילי אופניים, סקרי               תנועה בעשרות צמתים ברחבי העיר. 

12. חב' אחוזות החוף: סקרי אומדן ההכנסות של חניוני החברה               ברחבי ת"א.

13. משטרת ישראל: מחקרים שונים על התנהגות נהגים ומהירויות         נסיעה (במסגרת פרויקט 700)

14. הטכניון - מחקרים שונים בשיתוף עם המכון לחקר התחבורה.

 

15. אוניברסיטת בר אילן: מחקר "מצלמות 3א'" למדידת מהירויות             והתנהגות נהגים בכבישים.

16. חברת אמי - תוכנית אב לתחבורה בעיר נס ציונה


בין לקוחותינו:
Your Company Slogan