תחומי פעילות, פרויקטים לדוגמא:

להלן תמצית מידע על השירותים הניתנים על ידנו:  

 

סקרי תנועה ותחבורה:  

• איסוף נתוני תנועה מגוונים, כגון:     

• ספירות נפחי תנועה          

• סקרי תחבורה ציבורית (תח"צ)             

 • סקר עולים/יורדים             
 • סקרי פדיון לפי אמצעי תשלום וקוד תעריף     

• סקרי מוצא ויעד     

• ביצוע סקרי מוצא ויעד (O-D)

• מקדמי מילוי​​    

• ביצוע סקרים באמצעות מצלמות וידאו     

• ביצוע ספירות תנועה ממוכנות   

• ביצוע סקרי מהירויות     

• תצפיות 

 

סקרי אנרגיה:  

• סקר מאור רחובות 

• סקר מבני ציבור 

• שירות "ממונה אנרגיה"

 

 

מספר הסקרים והמחקרים אשר בוצעו על ידי החברה הינו רב ביותר והרשימה להלן מציגה רק חלק קטן ונבחר מבין פרויקטים אלה,

אשר בוצעו בשנים האחרונות.

 

להלן רשימת עבודות לדוגמא, אשר בוצעו במהלך השנים האחרונות:       

 

 • ביצוע סקר מוצא ויעד הרמה ארצית באמצעות מצלמות וידאו עבור משרד התחבורה. במסגרת הסקר צולמו סימולטנית מספרי רישוי של מעל חצי מליון כלי רכב ב-70 חתכים מכרמיאל בצפון ועד צומת הנגב בדרום.     
 • סקרים שוטפים עבור חברת יפה נוף חיפה – ספירות תנועה, סקרי תח"צ (לאחרונה מבוצע פרויקט תח"צ באזור נצרת בהיקף של מעל 1200 נסיעות אוטובוס).    
 • זכייה במכרז משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון לביצוע סקרים וספירות נוסעים באוטובוסים במטרופולין ת"א בהיקף של כ- 4000 נסיעות שכללו איסוף וטיפול של כ- 60,000 שאלונים.
 • זכייה במכרז רכבת ישראל לביצוע ספירות ואומדן נוסעים בקווי הרכבת (2002-2014) ברמה ארצית לצרכיי ייעול ותכנון. פרויקט לוגיסטי מורכב בהעסקה של מעל 150 סוקרים.
 • זכייה במכרז רכבת ישראל לביצוע סקרי תנועה כלליים (2012-2014).
 • ביצוע סקרי תנועה נרחבים במטרופולין ת"א עבור חברת נת"ע, במסגרת פרויקט הרכבת הקלה. 
 • סקרים מקיפים בנתב"ג, עבור רש"ת (במשך השנים 2000-2005-2008). ספירות תנועה, סקרים בתח"צ, סקרי חניה, ספירות ממוכנות, תשאול מבקרים.
 • קבלן מורשה במע"צ לביצוע ספירות תנועה במשך מעל 20 שנה ברציפות. בוצעו ספירות במאות רבות של צמתים וקטעי דרך 
 • סקרי תנועה מגוונים ושוטפים עבור חברת נתיבי איילון
 • סקרים ומחקרים באופן שוטף עבור משטרת ישראל
 • רשויות במגזר המוניציפלי - בצוע מאות רבות של סקרים וספירות בכל רחבי הארץ  
 • בצוע מחקר לבדיקת מהירויות - פרויקט 700 - יחד עם המנהל לבטיחות בדרכים,  משטרת ישראל והטכניון
 • סקרי חניה עבור חברת נתיבי איילון, עיריות, קניונים, חברות פרטיות  
 • ביצוע סקרי הרגלי נסיעה 
 • ביצוע סקרי תנועה בנת"צים  
 • בצוע סקרי תנועה מוצא ויעד (תנועה עוברת) 
 • ביצוע סקרים בתחבורה ציבורית 
 • ביצוע סקרים באמצעות מצלמות וידאו מתקדמות
Your Company Slogan